Download Labda – Magister app for Android

DOWNLOAD APK

Voor Labda is Magister 6 vereist.

Labda is een app die naadloos aansluit op het populaire schoolsysteem Magister. Magister heeft een tal aan functionaliteiten, Labda probeert ervoor te zorgen dat deze functionaliteiten niet alleen op de computer te benutten zijn maar ook gemakkelijk op je telefoon. Labda ondersteunt daarnaast niet alleen de leerlingenversie van Magister maar ook de ouderversie. Met de Labda app voor Magister heb je overal waar je bent de beschikking over de volgende functionaliteiten:

-> Agenda bekijken en toevoegen: Je kunt je agenda (zoals deze in magister staat) bekijken, bewerken en waar nodig afronden.

-> KWT uren inplannen.

-> Offline schoolgegevens bekijken: Heb je geen Internet? Geen probleem! Labda haalt gegevens van Magister op een slaat deze op jouw telefoon op. Hierdoor heb jij ook zonder internet de beschikking over je rooster, absenties en cijfers.

-> Berichten: Je kunt met Labda direct bij de berichten die via Magister binnenkomen op jouw account. Zit er toevallig een bijlage bij? Geen probleem, Labda kan dit ook openen.

-> Cijfers: Je kunt je cijferoverzicht zoals dat in Magister staat met Labda bekijken. Wil je weten hoe je er voor dit jaar voor staat of welk cijfer je bijvoorbeeld moeten halen om tot een bepaald eindcijfer te komen? Ook daar heeft Labda een oplossing voor. Er is namelijk een punten berekeningsfunctie en een wegingsberekeningfunctie ingebouwd. De punten berekeningsfunctie telt al jouw eindcijfers in magister op en kan daarmee jouw gemiddelde of puntenaantal berekenen. Met de wegingsberekeningfunctie kun je bepalen hoe stevig jou gemiddelde is of wat voor cijfer je moet halen om jouw eindcijfer in Magister op een bepaald gemiddelde te krijgen.

-> Bronnen: Met Labda kun je nu ook bij bronnen, je hebt de beschikking tot alle documenten die bij bronnen in Magister zijn opgeslagen en je kunt deze downloaden.

-> Roosterwijzigingen: Labda toont de roosterwijzigingen in Magister.

-> Opdrachten: Heb je opdrachten die ingeleverd moeten worden via Magister dan kun je ze onder het kopje opdrachten vinden.

-> Inschrijven op activiteiten: Je kunt met Labda direct inschrijven op activiteiten die door jouw school zijn aangemaakt in magister.

-> Portfolio: Je hebt de beschikking over je portfolio. Je kunt bij je portfoliodocumenten en je profiel in je portfolio aanpassen.

-> Studiewijzers: Je kunt bij de studiewijzers die voor jou zijn opengezet op Magister. Als de studiewijzer bijlagen heeft dan kun je deze tevens downloaden.

-> Pushnotificaties bij roosterwijzigingen en nieuwe cijfers: Labda heeft de optie om jou pushnotificaties te sturen wanneer docenten een nieuw cijfer invoeren in magister of een uur voordat een roosterwijziging plaatsvind.

-> Geavanceerd bestandsdownload systeem: In tegenstelling tot andere magister apps heeft Labda de functionaliteit om alle bestanden die voor jouw zijn opengesteld te downloaden.

-> Whatsapp deelfunctie: Bovenaan het app scherm in de oranje balk vind je een deelicoon, wanneer je drukt op dit icoon wordt er een foto van je scherm gemaakt en kun je dit direct delen via whatsapp.

-> Support voor ouderaccounts: Labda is een van de weinige apps, danniet de enige magister app die ook werkt voor ouders. Ouders kunnen via Labda namelijk ook inloggen. Ouders hebben dan de beschikking over de gegevens van hun kinderen. Als ouder hebt u de beschikking over de volgende functies: Het bekijken van de agenda van het kind, bekijken van cijfers, bekijken van absenties, bekijken mededelingen, ontvangen berichten, bekijken van wijzigingen en het bekijken van studiewijzers. Heeft u meerdere kinderen? Dan kunt u gemakkelijk wisselen van het account van uw ene kind naar het account van uw andere kind. Heeft u meerdere magisteraccounts? Vanaf versie 8.0 kunt u wisselen van account zonder opnieuw te hoeven inloggen.